30 01 Alunett

Alunett brukes primært som enkle, åpne og stabile områdebegrensninger, i form av aluminiumsnett. 

Typiske bruksområder er som sikring og dekor i trappeløp, gjerder, rekkverk – eller som sikring av butikkvinduer. Alunett kan også nyttes som personbeskyttelse mellom maskiner og bevegelige mekaniske innretninger. Andre aktuelle bruksområder: innredning, lettvegger, skillevegger, messeog displayvegger, hundebur og som gitter for ventilasjonsanlegg. 

.
.
.